SWADT is een non-profit organisatie die graag mensen helpt. Wij richten ons op cliënten met hulpvragen op het gebied van: psychiatrische problematiek, LVB (lichamelijk verstandelijk beperkt) in combinatie met gedragsproblematiek, gezin-/systeemproblematiek en forensische problematiek al dan niet in combinatie met een verslaving, schulden en/of dakloosheid. Daarnaast is SWADT thuis in de culturele diversiteit van cliënten.

Wij bezitten de nodige expertise om op deze gebieden te opereren en succesvol te zijn. SWADT is ontstaan door jarenlange ervaring binnen de complexe hulpverlening met diverse culturele doelgroepen. Dit heeft ons doen besluiten om het zelf en anders te gaan doen
Wij spelen snel en zorgvuldig in op de hulpvragen die acuut opgelost moeten worden. Hierdoor voorkomen we een crisis of bezweren de crisis die al is ontstaan. Helaas komen wij schrijnende gevallen tegen waar acuut zorg moet worden ingezet. Het SWADT start de hulpverlening ondanks dat er nog geen financiering is, deze wordt direct bij aanvang van zorg aangevraagd. Acute zorg kent bij SWADT geen wachttijd nog enig wachtlijst!